سایت های خبری

لینک مستقیم برای رای دادن به شاهزاده

مبتنی بر دموکراسی ، سکولاریسم و تمامیت ارضی

   پادکست 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

علمی

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

آموزش زبان

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سلامتی، تغذیه

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تاریخی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

گردشگری

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فیلم

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سایت هایِ آشپزی

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بررسی بیشتر کشورها

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اینستاگرام و چند فضایِ کاری

Video 

Afshin

Morteza Barjesteh

پرویز صیاد

Golazin

روزبه - خفه

پانیدا - باهم

  Travel to Iran

پروژه های بزرگ در دنیا

رنسانس

اساسنامهِ سایت ایران اینفو
هرگاه منِ ایرانی به درجه ای از رذالت و پستی رسیدم که حقِ مادرِ خویش را برابرِ بیضهِ چپِ خود بدانم آنگاه مرا تازی بنامید

ما ایرانیان تنها ملتی در دنیا هستیم که مسلمانانِ ایران زمین را تازی و کتابِ آسمانی آنان قرآن را تازینامه مینامیم  

تازی همه را به کیشِ خویش پندارد

هیچ ایرانی مسلمان وهیچ مسلمانی ایرانی نیست 

سالِ ۲۰۲۳ میلادی: آغاز رنسانسِ ایرانیان در مقابلِ تازیانِ ایران زمین

پرچمِ فِلِسطینو بکن تو کونِت .... بکن تو کونِت

 بچهِ نظام آباد: پرچمِ اسلامو لوله کن بکن تو کونِت ... بکن تو کونِت

      فابل توجه همهِ تازی های جا خشک کرده در سرزمینِ اهورائی من ایران , اعم از اصولگرا, اصلاح طلب, تجزیه طلب, فدرال طلب ...  و و و

   تازی میدهیم  اما خاک نمیدهیم

تا کی قانونِ محمدِ تازی    میخاد بکنه با تو بازی

بابا  ایرانی                    بششاش تو این قانونِ محمدِ تازی

کردارِ تو کردارِِ نیکه        نه داشتنِ رابطهِ جنسی با دختر بچه هایِ کوچیک و ریزه

در ستایشِ جدِ بزرگوارم بابک خرّمدین 


منم فرزند بابک            از دیارِ بابکستان از کنارهِ رودِ ارس

افتخارایران و ایرانیان    از این پس برکرُنشگرانِ دین محمد عرب تازی نام نهم

  تا بر آنچه که من بر آنها لقب نهم غره شوند

اما هرگز و هرگز          قدرِ مادر خویش را برابر با بیضه چپِ خود قدر ننهم


Map